TOTAL TRUST IS OUR QUALITY

Bunkerkit: uw modulaire beveiligde ruimte, volledig gebruiksklaar geleverd

De Bunkerkit is een modulaire beveiligde ruimte die als kluis maar evengoed als beveiligde (vlucht)zone kan worden gebruikt. Dit bijzondere concept, dat door de ingenieurs van de groep EuroDV werd uitgewerkt, garandeert een uitstekende bescherming tegen diefstal en inbraak.

Deze beveiligde ruimte steunt op een eenvoudig principe: gepantserde wand-  en plafondelementen uit gepantserd staal worden samengevoegd om een ruimte te vormen die bestand is tegen de agressie waarmee inbraakpogingen en gewapende overvallen gepaard gaan.

Een modulaire ruimte

Het innoverende karakter van de Bunkerkit schuilt vooral in de modulariteit van deze ruimte. De Bunkerkit biedt de mogelijkheid uiterst snel en makkelijk een beveiligde ruimte te installeren – binnen of buiten, met of zonder bevestiging aan bestaande bouwwerken. Dankzij de diverse onderdelen kunnen we de Bunkerkit de vorm geven die volgens de eisen en wensen van de gebruiker optimaal is. Dit betekent dat hij precies kan worden afgestemd op de functie die de beveiligde ruimte moet vervullen en op de plek waar deze moet worden geïnstalleerd. De elementen kunnen ook makkelijk worden gedemonteerd (zonder deze of de omgeving ervan te beschadigen) en hergebruikt in een andere configuratie, op een andere bouwplaats, of voor een andere toepassing.

Een gecertificeerd product

Certificering inbraakwerendheid : EN 1627-1630

De Bunkerkit, de modulaire gepantserde ruimte, voldoet aan de Europese normen EN 1627-1630, op niveau WK3, WK4, WK5 en WK6. Dit betreft beproevingsmethode  op Europees niveau voor de beoordeling van inbraakwerendheid  en bepaling van de weerstandsklasse. 

De inbraakwerende eigenschappen van Bunkerkit kunnen naar wens gecombineerd worden met ballistische bescherming, kogelwering op maar liefst 5 niveaus

Certificering kogelwerendheid : EN 1522-1523
De Bunkerkit is getest en gecertificeerd volgens de Europese normen inzake kogelwerendheid, de EN 1522 – 1523. De prestaties ervan voldoen aan de eisen van klassen FB4, FB5, FB6, FB7 en Kalashnikov. 

Bunkerkit 2